18 ธันวาคม 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2561 : ภาคใต้

    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคใต้  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยในเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคใต้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้กับหน่วยงานวิจัยในเขตพื่นที่ดังกล่าว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลผลงานวิจัย ที่ได้รับทุนจากงบแผ่นดิน และเพิ่มศักยภาพในการสืบค้นที่สะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้ในการสืบค้น หน่วยงานวิจัยภาครัฐสามารถเข้าร่วมเป็นหนึ่งได้โดยไม่เสียค่าจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ติดตามกิจกรรมคณะทำงาน เพิ่มเติมได้ที่ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น