07 ธันวาคม 2560

เชิญชวนผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น

    งาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 เชิญชวนผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

ดาวน์โหลดข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ แบบฟอร์มนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น
http://irdc.nrct.go.th/Download/index/30
-----------------------------------------------
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น