07 ธันวาคม 2560

เชิญชวนผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น


เชิญชวนผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน
 "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561
-----------------------------------------------
เชิญชวนผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
นงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98-99
 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่
แบบฟอร์มนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น
http://irdc.nrct.go.th/Download/index/30
-----------------------------------------------
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น