18 กันยายน 2560

Number 333 งานวิจัยขายได้

       ปัจจุบันประชากรที่มีภาวะผมร่วงและศรีษะล้านมีมากขึ้นทั้งผู้ชายและผู้หญิง ภาวะดังกล่าวอาจทำให้เกิดความไม่มั่นใจ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานได้ด้วยภูมิปัญญาไทยที่นำเอาน้ำซาวข้าวมาสระผม ทำให้ผมดกดำเงางาม จึงได้คิดค้นการนำ ข้าว มาดำเนินการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดจากข้าวมีสี ในแบบธรรมชาติบำบัด จะช่วยลดต้นทุนการน้ำเข้าจากต่างประเทศ ลดปัญหาการแพ้จากยาสังเคราะห์     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) ได้สนับสนุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้แผนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่อง ข้าว


     จากการศึกษาที่เด่นชัดทำให้ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังหยดของไทย เป็นที่น่าสนใจของธุรกิจเครื่องสำอางเพื่อนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยดไทยที่นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ เช่น ชุดผลิตภัณฑ์สำหรับ Number 333 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกว่า 20 ประเทศในการนำผลงานมาประกวดมากกว่า 500 ผลงาน ภายในงาน 2015 Kaohsiung International Invention&Design Expo (KIDE2015) ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 4-6 ธันวาคม 2558 และได้รับรางวัลมากมายในการประกวด เช่น
-รางวัลเหรียญทอง Gold Medal KIDE2015
-รางวัล Special Prize จาก Eurobusiness-Haller ประเทศโปแลนด์
-รางวัล Special Prize จาก Euro Invent ประเทศโรมาเนีย
-----------------------------------------------------
ที่มาข้อมูล จดหมายข่าว ฉบับที่ 76 ปีที่ 12 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
-----------------------------------------------------
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย Ridcblogspot

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น