17 กรกฎาคม 2560

ผลงานวิจัย: เครื่องอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรดสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560 เพื่อทำการศึกษาและต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง "เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้" แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช และคณะมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
------------------------------------------------------------------
ขอบคุณที่มาข้อมูล จดหมายข่าว วช. ปีที่ 12 ฉบับที่ 73 ประจำเดือน เมษายน 2560
และ เว็บไซต์ spmsu.msu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น