24 มีนาคม 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ : ภาคเหนือ ครั้งที่ 2

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) และเครือข่ายวิจัภูมิภาค : ภาคเหนือ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยในเครือข่ายภูมิภาค : ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ECB2502 อาคารเอนกประสงค์ (ตึกใหม่) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     ในการนี้ ประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคเหนือ คุณอาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับอย่างอบอุ่น
รองศาสตราจารย์ อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ ประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ
     การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และนำเสนอถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมแนวทางการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ผลงานวิจัยในภูมิภาคได้ถูกบรรจุอยู่ใน คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR ขยายความขอบเขตในการเรียนรู้ผลงานวิจัยที่หลากหลายภายในจุดเดียว และต่อยอดผลงานวิจัย พัฒนาไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ
ผู้อำนวนการศูนย์สารสนเทศการวิจัย มอบของที่ระลึก
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ภาคเหนือ ประจำปี 2560
หน่วยงานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ 

ขอบคุณหน่วยงาน และยินดีที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น