15 กุมภาพันธ์ 2560

IRDC Workshop 2

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ บูรณาการและให้
ภาพรวมด้านข้อมูลงานวิจัยของประเทศอย่างเป็นเอกภาพ ให้บริการสืบค้นข้อมูลการวิจัยผ่านหน้าเว็บไซต์เดียว คือ www.TNRR.in.th


และอีกครั้งกับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  หากหน่วยงานใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทันที หรือติดตามความเคลื่อนไหวง่ายๆ ได้ที่
กิจกรรมโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัย กับ TNRR ครั้งที่ 2

ความร่วมมือของหน่วยงานท่าน จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำผลงานวิจัยสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยึน ด้วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ลดการสืบค้นที่ล่าช้า และระบบที่ไม่เสถียร TNRR จะเป็นระบบที่ช่วยให้การสืบค้นผลงานวิจัย ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
-------------------------------------------------------------
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น