15 กุมภาพันธ์ 2560

IRDC Workshop 1

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ บูรณาการและให้ภาพรวมด้านข้อมูลงานวิจัยของประเทศอย่างเป็นเอกภาพ ให้บริการสืบค้นข้อมูลการวิจัยผ่านหน้าเว็บไซต์เดียว คือ www.TNRR.in.th

วช. เชิญชวนหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัย กับ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR เพื่อเป็นคลังข้อมูลในการ Search ข้อมูลผลงานวิจัยที่มีอยู่ของประเทศ ไว้ที่เดียวกัน โดยไม่ส่งผลกระทบหรือ ต้องแก้ไขระบบแต่อย่างใด เพียงแค่ท่านมี OAI-URL ในการเชื่อมโยง เท่านี้งานวิจัยจะต่อยอดไปสู่หนทางการเผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
และ วช. ยังได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หากหน่วยงานใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทันที หรือติดตามความเคลื่อนไหวง่ายๆ ได้ที่
กิจกรรมโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัย กับ TNRR ครั้งที่ 1
-------------------------------------------------------------
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น