23 พฤศจิกายน 2559

งานรวมพลังแห่งความภักดี


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ข้าราชการ วช. และเจ้าหน้าที่ ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.
เข้าร่วม "งานรวมพลังแห่งความภักดี"
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

--------------------------------------------------------------
บรรยากาศในงานพิธี
- ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติ พร้อมเพรียงกัน
- ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระราชากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- ข้าราชกากร เจ้าหน้าที่ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
--------------------------------------------------------------
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี
---------------------------------------------------------------
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น