10 สิงหาคม 2559

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ 45 ปี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ
---------------------------------------------
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.grad.ru.ac.th/NGRC8/NGRC-8.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น