21 กรกฎาคม 2559

การอบรมเชิงปฏิบัติการ: ภาคกลาง IRDC Workshop

ขอเรียนเชิญหน่วยงานวิจัย : ภาคกลาง
ด้วย วช. จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงข้อมูลคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) กับหน่วยงานภาคกลาง ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร วช. 3สำหรับครั้งนี้ IRDC2.0 ได้มีการพัฒนาในรูปแบบใหม่ ง่ายและสะดวกในการใช้งานสำหรับหน่วยงานยิ่งขึ้น หน่วยงานวิจัยที่เข้าร่วมการสัมมนา สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กิจกรรม IRDC Workshop 
------------------------------------------------------
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น