12 กรกฎาคม 2559

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE)

            เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล Digital Economy หรือ เศรษฐกิจดิจิทัล ในหลายๆ ทัศนะความเข้าใจ แต่จะขออธิบายง่ายๆ ว่า การทำธุรกิจ ติดต่อสื่อสารที่ไร้ขอบเขตในทุกๆ เรื่อง เช่น การศึกษา การตลาด และอื่นๆ ล้วนต้องใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ติดต่อพูดคุย ร่วมถึงการส่งข้อมูลในระดับ เล็กๆ ไปจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้งานเทคโนโลยีทั้งสิ้น โดยปัจจุบันการทำธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเงิน การธนาคาร การใช้จ่ายซื้อขาย ก็ยังคงต้องใช้เทคโนโลยีในการประสานงานและควบคุม เพราะสามารถให้เราตรวจสอบ และรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
           ประชาชนจะได้รับประโยชน์เช่นไรกับ เศรษฐกิจดิจิทัล
สำหรับประชาชน ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภูมิภาคส่วนใด เขตพื้นที่ใดในประเทศ ดิจิทัลสามารถเข้าถึงข้อมูล เข้าถึงข่าวสารเพื่อการติดต่อ และดำเนินการให้เกิดผลประโยชน์ได้ในทุกๆ เรื่อง ชีวิตการงาน ครอบครัว เกษตรกรรม และอื่นๆ อีกมากมาย หากนำทำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็จะทำให้การติดต่อในภูมิภาคอื่นๆ ย่อมมีความสะดวกมากมายยิ่งขึ้น จากสมัยก่อนต้องเดินทางใช้รถ ใช้ถนน เพื่อสื่อสาร เราจะหมดไปกับการเสียเวลาติดต่อยาวนาน หากนำเทคโนโลยีสื่อสารมาควบคุม เราสามารถติดต่อได้ภายในเพียงไม่กี่วินาที ก็สามารถควบคุมได้จัดการได้ทุกรูปแบบของการทำธุรกรรม

         สรุป เศรษฐกิจดิจิทัล คือ การติดต่อสื่อสารในรูปแบบของเทคโนโลยีที่ครอบคลุมรูปแบบการทำงานในทุกรูปแบบ และสะดวกรวดเร็ว ไร้ขอบเขต จัดได้ว่าเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ที่มีการเจริญเติบโต และสร้างมูลค่าได้มหาศาล

-------------------------------------------------------------------------------------------
ขอบคุณที่มาข้อมูล
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น