04 กรกฎาคม 2559

Big Data พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

การเสวนา เรื่อง Big Data พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
-------------------------------------------------
 
สำหรับผู้ที่สนใจท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนร่วมการฟังเสวนาทิศทางเกี่ยวกับเรื่อง Big Data ได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th
-------------------------------------------------
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น