09 มิถุนายน 2559

70 ปี แห่งการครองราชย์ เพื่อประเทศชาติ และปวงประชา

          เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราช สมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นับเป็นอีกหนึ่งวาระอันดีที่ชาวไทยทุกคนจะร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในวันนี้ (9 มิถุนายน) รัฐบาลยังได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล ขอเชิญชวนเหล่าพสกนิกรชาวไทย ร่วมน้อมถวายพระพรชัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล ด้วยการประดับธงชาติ และร่วมแต่งกายสีเหลือง เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระกรุณาธิคุณของในหลวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น