04 เมษายน 2559

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เข้าเยี่ยมชมดูงาน ศสจ.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ท่านรอง ลวช.กฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ และศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช. ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและข้าราชการของกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาโหม เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรับรองศูนย์สารสนเทศการวิจัย อาคาร วช. ๘  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น