07 มีนาคม 2559

วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

การจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค" ประจำปี 2559
สถานที่จัดเจ้าภาพ: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จัดโดย : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ National Research Council Of Thailand (NRCT)

   เมื่อวันที่ 3-5 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพร่วม จัดงาน "มหกรรมเครือข่ายงานวิจัยส่วนภูมิภาค" ประจำปี 2559


     ในการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเข้าถึงงานวิจัย ผลงานวิจัย นักวิจัย และผู้ให้บริการเกี่ยวกับงานวิจัยมากยิ่งขึ้น โดยมีการนำเสนอในรูปแบบของภาคนิทรรศการ และภาคการประชุม ให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ ประชาชนเข้าร่วมรับฟังในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยสู่ชุมชน


     รอง ลวชฯ สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กล่าวว่า "การทำงานวิจัยยุคนี้ไม่ได้แค่ทำเสร็จแล้วก็จบกัน แต่ทุกผลงานวิจัยจะต้องจับต้องได้ จะต้องให้เป็นประโยชน์กับชุมชน สังคม ตลอดจนประเทศชาติด้วย"


     การจัดงานในภูมิภาคในครั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการเดินทางดูงาน เยี่ยมชมงานวิจัยท้องถิ่น การประดิษฐ์คิดค้นที่จะเสริมสร้างความรู้ ต่อยอดความคิดจากผลงานวิจัย อีกทั้งยังมีผลงานวิจัยในระดับ AEC ที่เข้าร่วมให้ความรู้ภายในงานจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สปป.ลาว และประเทศเวียดนามนำเสนอด้วย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้สนใจ ประชาชน บุคคลทั่วไป

         และภายในงานยังได้มีการจัดบูทสำหรับหน่วยงานวิจัย เครือข่ายวิจัยภูมิภาค:ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) ภายใต้การดูแลของ ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.) ที่พร้อมให้บริการข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น

     เครื่องมือช่วยสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลวิจัย IRDC2.0 ที่จะช่วยให้หน่วยงานวิจัยต่างๆ สามารถนำข้อมูลวิจัยเข้าระบบ IRDC2.0 เพื่อเชื่อมโยงกับ TNRR ได้ง่าย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ridm@nrct.go.th  หรือ Ridmnrct2012@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     สำหรับการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค" ในครั้งนี้ก็ได้สร้างสีสรรค์รูปแบบใหม่ของงานวิจัยที่แปลกใหม่สร้างโอกาส สร้างการเรียนรู้ และสามารถต่อยอดความคิด องค์ความรู้ด้านการวิจัย ผลงานวิจัยเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม ไม่ใช่เพียงหน่วยงานเครือข่ายวิจัยภาครัฐ ภาคเอกชนเท่านั้น แต่จะส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้รับทราบ เรียนรู้องค์ความรู้นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" และเพื่อประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น