25 กุมภาพันธ์ 2559

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559 (Regional Research Expo 2016)

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559 (Regional Research Expo 2016)
ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมไพรพะยอม ม.ราชภัฎอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ม.ราชภัฎอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานดังกล่าว ภายในงานได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัย
ในระดับภูมิภาคทั้งรูปแบบของภาคนิทรรศการและภาคการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ผู้ใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เข้าถึงผลงานวิจัย นักวิจัย
และผู้ใช้บริการการวิจัยมากยิ่งขึ้นภานใต้แนวคิดหลัก "วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


ทั้งนี้ภายใน ศสจ. ได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอข้อมูลระบบสารสนเทศการวิจัย


ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRRศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล


ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเข้าถึงข้อมูลงานวิจัย และยังมีระบบที่สำคัญๆ อีกมากมายคอยให้บริการ
เพิ่มเติมแด่ผู้ที่สนใจภายในงานและภายในงานทุกท่านสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงงาน
วิจัยไทย ผ่านระบบ IRDC2.0 แล้วพบกันภายในงาน
มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559 (Regional Research Expo 2016)
-----------------------------------------------------
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น