24 มกราคม 2559

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย - เกาหลี (NRCT - NRF) ประจำปี ๒๕๕๙

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น 
ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย - เกาหลี (NRCT - NRF) ประจำปี ๒๕๕๙
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น
ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย - เกาหลี (NRCT - NRF)
ประจำปี ๒๕๕๙

     ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of Korea, NRF) ได้ตกลงร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย - เกาหลี (NRCT - NRF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่างประเทศไทยและสาธารณะรัฐเกาหลี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย ในประเทศและสาธารณะรัฐเกาหลีผ่านการทำวิจัยร่วมกันของนักวิจัยอันจะนำไปสู่ การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ
------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กกต.(วช.)
โทร. ๐๒-๕๖๑๒๔๔๕ ต่อ ๔๕๖


ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
NRCT-NRF

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น