15 ธันวาคม 2558

งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๕๙

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๕๙
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     ด้วย วช. ได้กำหนดจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๒ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ Event Hall 102 - 103
ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย" และเปิดเวทีระดับชาติและนานาชาติให้องค์กร นักประดิษฐ์ และนักวิจัยได้แสดงผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และ นวัตกรรม ซึ่งเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

     ในการ นี้ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักประดิษฐ์/นักวิจัย/ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมภาคการประชุม/เสวนา ภาคการอบรมเชิงปฏิบัติการ และเข้าเยี่ยมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๕๙ ท่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

 เอกสารดาวน์โหลด :
๑.  จดหมายเวียนเชิญชมงานและภาคอบรม เสวนา                  
๒.  โครงการวันนักประดิษฐ์พร้อมหัวข้อเสวนาและอบรม                   
๓.  กำหนดการงานวันนักประดิษฐ์ ๒๕๕๙
๔.  แบบตอบรับเข้าร่วมชมงาน 59             
๕.  โครงการ การประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ                
๖.  Robots camp                
๗.  กำหนดการเสวนาตารางใหญ่                
๘.  กำหนดการอบรมฯ ปี 59                
๙.  แบบตอบรับเข้าอบรมฯ             
๑๐. แผ่นพับงานวันนักประดิษฐ์                
๑๑. โปสเตอร์

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่มาข้อมูล รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : www.nrct.go.th
ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (สค.กปจ.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทร. 02-561-2445 ต่อ 530 , 539

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น