26 สิงหาคม 2558

การประชุมนานาชาติ ICOIS 2015


ประชาสัมพันธ์ งานประชุม International Conference on Innovation and Sustainability 2015
---------------------------------------------------------
การประชุมวิชาการนานาชาติ icois2015 ภายใต้หัวข้อ "Strengthening the ASEAN Community to Address Emerging Global Challenges" ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
---------------------------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.icois2015.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น