09 สิงหาคม 2558

Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่”Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกร ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม

ปั่นเพื่อแม่พร้อมกันทั้งประเทศ
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น.
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ติดตามรายละเอียดข้อมูลได้ที่
https://www.bikeformom2015.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น