10 สิงหาคม 2558

เปิดรับข้อเสนอโครงการ


        ประชาสัมพันธ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2559
       นักวิจัย นักบริหารงานวิจัยในเครือข่ายทราบกิจกรรมการจัดการความรู้การวิจัยดังกล่าว โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2558
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ 
http://priv.nrct.go.th/ และ http://www.nrct.go.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น