09 สิงหาคม 2558

ร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหามหาราชีนี

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
และเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร ได้ที่ ลงนามถวายพระพร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น