07 กรกฎาคม 2558

Rangsit Journal of Arts and Science (RJAS)

วารสาร Rangsit Journal of Arts and Science (RJAS)
--------------------------------------------
ทางกองบรรณาธิการวารสารฯ ได้นำบทความฯ จำนวน 9 ฉบับ ตั้งแต่ Volume 1, Number1, January-June 2011 จนถึง Volume 5, Number 1: January-June 2015
ประชาสัมพันธ์ให้นักวิชาการ และผู้สนใจเข้าชมเว็บไซต์ และนำบทความไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงได้
โดยสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ที่
http://www.rsu.ac.th/rjas/index.php
--------------------------------------------
Rangsit Journal of Arts and Science

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น