20 มิถุนายน 2558

สสปน. เยี่ยมชม ดูงาน ศสจ.

บรรยากาศการต้อนรับ และศึกษาดูงาน
- ศสจ.กล่าวต้อนรับ คณะทำงาน สสปน.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น