21 พฤษภาคม 2558

Exclusive Interview


Exclusive Interview
นิตยสาร:ความรู้สู่สังคม 
(ต่อจากภาพประกอบ) วช. กับภารกิจลมใต้ปีของการพัฒนาประเทศ 
..... เริ่มต้นตั้งแต่ความเป็นเอกภาพของข้อมูล ซึ่งตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับ ทปอ. ค่อนข้างเยอะ เดิมเราทำวิจัยมากแต่ไม่ได้มีการแบ่งปันข้อมูลกัน ในปัจจุบันเราทำงานในนาม "เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)" จะทำหน้าที่ รวบรวมและเชื่อมโยงฐานข้อมูลงานวิจัยจากทุกแหล่งในประเทศ ให้ทุกสถาบันสามารถเข้ามาค้นคว้าใช้ประโยชน์ จากงานวิจัยได้ซึ่งตอนนี้เรารวบรวมได้ประมาณ 80-90% และสามารถเชื่อมโยงวิจัยต่างๆ ให้เห็นเป็นภาพเดียวกัน มองเห็นว่ามีจุดอ่อนมีช่องว่างตรงไหนที่ควรจะวิจัยก็พัฒนาต่อยอด แล้วจะสามารถนำความรู้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง
---------------------------------
ที่มาข้อมูล นิตยสาร ความรู้สู่สังคม เปิดตัวฉบับปฐมฤกษ์ของ Eduzine ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558

ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจัยได้ที่
http://www.tnrr.in.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น