05 พฤษภาคม 2558

ม.ธรรมศาสตร์จัดสัมมนา DOI


มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย กองบริหารการวิจัย
กำหนดจัดสัมมนาโครงการเรื่อง "ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) กับวารสารวิชาการ"
          วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินการวารสารวิชาการ และวารสารวิชาการต่างๆ ร่วมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาวารสารวิชาการให้มีคุณภาพมาตรฐานร่วมกัน และสามารถขอรับบริการรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
          ภายในการสัมมนา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้รับเกียรติเชิญวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) โดยนางสาวเพชรา สังขะวร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
          ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี จะจัดงานสัมมนาขึ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารบรรยายเรียนรวม 2 (บร 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามาถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-564-4440 ต่อ 1811 โทรสาร 02-564-3151

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น