25 พฤษภาคม 2558

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ทุนอุดหนุนฯ


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เรื่อง "ทุนอุดหนุนการจัดทำทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์"  ประจำปี 2558
เพื่อส่งเสริมวงการวิจัยและวงการวิชาการของไทยให้มีผลงานเผยแพร่ไปในระดับโลก มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์โดยท่านสามารถเข้าถึงได้ที่ 
http://www.e-journal.nrct.go.th/
----------------------------------------------------
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่
http://irdc.nrct.go.th/irdc/index.php…
----------------------------------------------------

หรืออีก 1 ช่องทางดาวน์โหลด ที่ง่ายสำหรับได้ที่
ทุนอุดหนุนการวิจัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น