13 เมษายน 2558

ประกาศสมัครงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ (รายเดือน)

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.)  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ  วุฒิปริญญาตรี  
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,300 บาท
    1.คุณสมบัติ 
    -เพศชาย หรือเพศหญิง (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
    -สัญชาติไทย
    -เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
    -มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน  ดังนี้
    -ความรู้และความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft
      และ สืบค้นข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี
    -ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี
    -มีมนุษย์สัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้
    -สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
---------------------------------------------------------------------------
     2. หลักฐานในการสมัครงาน ดังนี้
         2.1. สำเนาปริญญาบัตรและTranscript จำนวน 1 ชุด
         2.2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
         2.3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
         2.4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 2 รูป
         2.5. สำเนาใบผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร(สด.9) สำหรับเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ
---------------------------------------------------------------------------
    3. วิธีการสมัคร 
    สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่ด้านล่าง  เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.ในวันเวลาราชการ
    และรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่  30 เมษายน 2558  
---------------------------------------------------------------------------  
    4. วิธีการสอบคัดเลือก   
         การทดสอบความสามารถ โดยการสัมภาษณ์ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
---------------------------------------------------------------------------
    5. สนใจติดต่อได้ที่
    ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล  ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
    196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
    โทร  02-561-2445 ต่อ 507 353 570
---------------------------------------------------------------------------
*หมายเหตุ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น