23 มีนาคม 2558

open data handbook


เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดทำ Open Government Data โดยหน่วยงานที่สนใจหรือผู้ที่สนใจสามารถใช้คู่มือเล่มนี้เป็นแนวทางในการจัด ทำชุดข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการเผยแพร่ และเป็นประโยชน์ในการนำขึ้นเว็บไซต์ ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (data.go.th) ต่อไป ดาวน์โหลด open data handbook

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น