25 มีนาคม 2558

วช. ประกาศข่าวทุนวิจัย


รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 
------------------------------------------------------------

ฝ่ายประเมินผลการวิจัยของประเทศ (ปว.)
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (กปจ.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทรศัพท์ : 0-2561-2445 ต่อ 430, 581

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น