09 มีนาคม 2558

เรื่องของมาตรฐานยางแผ่นดิบคุณภาพ


คุณภาพยางพารา มีส่วนสำคัญในการกำหนดกลไกทางการตลาด ยางพาราที่มีคุณภาพ ที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันย่อมมีราคาที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเนื้อยางพารา สำนักงานตลาดกลางยางพาราหนองคายได้จัดทำข้อมูลความรู้มาตราฐานยางพารา ในแต่ละแบบที่เราสามารถศึกษาถึงค่ามาตราฐานที่ดีสำหรับคุณภาพของยางพารา 
มาตราฐานยางแผ่นดิบ
ยางแผ่นดิบคุณภาพดี  
 1.  มีความสะอาดและปราศจากฟองอากาศตลอดแผ่น
2.  มีความหนาของแผ่นยางไม่เกิน 3 มิลลิเมตร
3.  มีความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน 3%
4.  เนื้อยางแห้งใส  มีสีสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น
5.  มีความยืดหยุ่นดี  และมีลายดอกเห็นเด่นชัดตลอดทั้งแผ่น
6.  มีน้ำหนักเฉลี่ยต่อแผ่น 800-1,200 กรัม
7.  แผ่นยางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 38-46 เซนติเมตร 
     และมีความ ยาว 80-90 เซนติเมตร
--------------------------------------------------------------------------
ยางแผ่นดิบคุณภาพดี  ความชื้น 3-5% 
1.  มีความสะอาด  และมีฟองอากาศอยู่ในแผ่นยางได้บ้างเล็กน้อย
2.  มีความหนาของแผ่นยางไม่เกิน 4 มิลลิเมตร
3.  มีความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน 5%
4.  เนื้อยางแห้ง  มีสีสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น หรืออาจมีสีคล้ำค่อนข้างทึบไม่โปร่งใสเท่าที่ควร
5.  มีความยึดหยุ่นดีและมีลายดอกเห็นเด่นชัด
6.  มีน้ำหนักเฉลี่ยต่อแผ่น 1,000-1,500 กรัม
7.  แผ่นยางเป็นรูปสี่เหลียมผืนผ้า ขนาดกว้าง 38-46 เซนติเมตร และความยาว 80-90 เซนติเมตร 
     หรือรูปทรงของแผ่นยางเหมาะสำหรับการนำไปรมควัน
--------------------------------------------------------------------------
ยางแผ่นดิบ  ความชื้น 5-7%  
1.  แผ่นยางสะอาด  หรือมีสิ่งสกปรก และฟองอากาศเล็กน้อย
2.  ความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน 7%
3.  มีความยืดหยุ่นดี  และลายดอกเด่นชัด
4.  มีสีคล้ำ  หรือด่างดำค่อนข้างทึบ ไม่โปร่งใส
5.  มีราสนิม ราดำ ปนเปื้อนในแผ่นยางได้บ้างเล็กน้อย
6.  แผ่นยางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 38-46 เซนติเมตร และความยาว 80-90 เซนติเมตร
                            
ยางแผ่นดิบ  ความชื้น 7-10% 
1. แผ่นยางสะอาด  หรือมีสิ่งสกปรก และฟองอากาศเล็กน้อย
2. ความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน 10%
3. มีความยืดหยุ่น  และลายดอกชัดเจน
4. มีสีคล้ำ หรือด่างดำค่อนข้างทึบ  ไม่โปร่งใส
5. มีราสนิม ราดำปนเปื้อนในแผ่นยางเล็กน้อย
6. แผ่นยางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 38-46 เซนติเมตร  และมีความยาว80-90 เซนติเมตร
   --------------------------------------------------------------------------
ลักษณะยางแผ่นดิบที่คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน
ไม่รับเข้าตลาดกลางยางพารา 
   
1. สิ่งสกปรกและฟองอากาศในแผ่นยางมากตลอดทั้งแผ่น
2. เสียความยืดหยุ่น เนื้อยางเปื่อยง่าย หรือมีรูพรุน
3. เนื้อยางแห้งไม่สม่ำเสมอ มีความชื้นในแผ่นยางมากเกิน 3 %(ยางคุณภาพคละ)
   เนื้อยางแห้งไม่สม่ำเสมอ มีความชื้นในแผ่นยางมากเกิน 5 %(ยางแผ่นดิบชื้น3-5 %)
4. แผ่นยางมีความหนาหรือบางมากเกินไป
5. แผ่นยางเหนียวเยิ้ม มีกลิ่นเหม็น สีคล้ำ หรือด่างดำตลอดทั้งแผ่น
6. มีราสนิม ราดำปนเปื้อนในแผ่นยางมาก หรือมีราหนาแน่นเห็นได้ชัด
7. รูปแผ่นไม่ได้ขนาดมาตรฐาน ลักษณะแผ่นยางเล็ก หรือใหญ่มากจนเกินไป 
    หรือเป็นเศษเสี้ยวของแผ่นยาง
   --------------------------------------------------------------------------
ขอบคุณที่มาข้อมูลดีๆ www.rubbernongkhai.com/index.php/standardrubber

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น