04 มีนาคม 2558

ข้าวสังข์หยด พัทลุง

ข้าวพันธุ์ไทยในโครงการพระราชดำริ 
     ข้าวสังข์หยด พัทลุง เป็นการดำเนินการปลูกข้าวพันธุ์สังข์หยดในแปลงนา ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จไปยังฟาร์ตัวอย่างตามพระราชดำริ ทรงโปรดให้นำข้าวพันธุ์นี้ไปจังหวัดพัทลุงในศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เป็นการปลูกใหม่เพื่อเผยแพร่ เป็นข้าวเพื่อสุขภาพดีที่สุด

     อีกทั้งยังเป็นเกษตรแบบอินทรีย์เทคโนโลยี GAP ทำให้ข้าวสังข์หยด พัทลุง มีชื่อเสียง  เป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศ และได้รับคำประกาศให้เป็น “ข้าวจีไอ พันธุ์แรกของไทย”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ricesiam.com/ หรือ http://tnrr.in.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น