10 มีนาคม 2558

กิจกรรม 3RS ช่วยชาติ


     การสร้างวินัยสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน ด้วยการลดปริมาณขยะ การนำมาใช้แล้วใช้อีก ใช้ซ้ำ การคัดแยกขยะ ประเภทขยะ กับกิจกรรม 3Rs  ช่วยชาติ มีอะไรบ้างนั้น คลิกอ่านเพิ่มเติม


• Reduce คิดก่อนใช้ ดังนี้
        - ใช้ถุงผ้า ตะกร้า เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก
        - ใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้กระดาษทิชชู
        - ใช้ปิ่นโต หรือ กล่องข้าวใส่อาหารแทนกล่องโฟม
        - ปฏิเสธรับถุงพลาสติกเมื่อซื้อของชิ้นเล็ก หรือน้อยชิ้น
        - เลือกซื้อสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
        - เลือกทานอาหารที่ร้านแทนการห่อกลับบ้าน
        - หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุสิ้นเปลืองแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น จานกระดาษ กล่องโฟม แก้วน้ำ พลาสติก

• Reuse ใช้แล้วใช้อีก ดังนี้
        - ใช้กระดาษทั้งสองหน้า
        - ใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำกันได้ เช่น จานและแก้วน้ำ ที่สามารถใช้ซ้ำได้
        - ใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ำหลายครั้งก่อนทิ้ง เช่น ถุงพลาสติกใช้ใส่ของซ้ำ กล่องกระดาษใช้บรรจุของ
          ถุงนมใช้เพาะกล้าไม้
        - เลือกซื้อสินค้าที่สามารถใช้ซ้ำได้ เช่น ถ่านไฟฉายแบบชาร์ตได้
        - ดัดแปลงของเหลือใช้ หรือ ประดิษฐ์เพื่อใช้ประโยชน์
        - เสื้อผ้าเก่านำไปบริจาค หรือนำมาทำผ้าถูพื้น
        - ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ต่อไปไม่ทิ้งเป็นขยะ

• Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ ดังนี้
       - เลือกซื้อสินค้าที่นำกลับมารีไซเคิล
       - เลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
       - คัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ ออกจากขยะประเภทอื่นๆ เช่น ขวดแก้ว กระดาษ พลาสติก
         และโลหะ
       - เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิล เช่น ธนาคารขยะรีไซเคิล ผ้าป่าขยะรีไซเคิล
       - นำขยะรีไซเคิลเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นสินค้าใหม่ เช่น การขายให้แก่ร้าน รับซื้อของเก่า
         การบริจาคให้แก่คนเก็บขยะ
-------------------------------------------------------------
สิ่งสำคัญของการกำจัดขยะ แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขและมาใช้งานใหม่ นั้นก็คือการสร้างวินัย ใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว เพราะเรายังสามารถนำสิ่งนั้นมาประดิษฐ์ ใช้งานได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

ตัวอย่าง ขวดน้ำรีไซเคิล ที่ใช้ในที่ทำงาน ศสจ. สำหรับใส่ดินสอ

เรียบเรียงโดย นางสาวกฤษณา วัฒนะ และนางสาวสุกัญญา สุวรรณโณ
ออกแบบสื่อโดย นายพิชยา เปาะและ
-------------------------------------------------------------
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น