26 กุมภาพันธ์ 2558

DOI-Thailand 2015 Part1การสัมมนา เรื่อง ดีโอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand) 
วันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม CGV 1 โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
-------------------------------------------------------------
     ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดการสัมมนาการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ DOI-Thailand เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับค่าเลขมาตราฐานประจำไฟล์ดิจิทัล DOI สื่อสารสนเทศต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นการกำหนดเอกสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานได้ ไม่ว่าจะเป็น ผลงานวิจัย สื่อดิจิทัลทุกประเภท เช่น เอกสารดิจิทัล, สื่อมัลติมีเดีย ฯลฯ

     ทั้งนี้ในการสัมมนาดังกล่าวยังได้มีการสาธิตการขอรหัสเลขดีโอไอ ที่เข้าใจง่าย สำหรับผู้ที่สนใจ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่มีข้อมูลสารสนเทศเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ก็สามารถขอรหัสได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถขอได้ที่ doi
--------------------------------------------------------------
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น