19 มกราคม 2558

Run Away!

ชาว ศสจ. เตรียมพร้อมสู่การซักซ้อมการหนึอัคคีภัย ในพื้นที่ อาคาร วช. 8 เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
ในระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 2558
-----------------------------------------------
คำเตือน : มีสติ และพร้อมกับสถานการณ์ไม่คาดคิด
-----------------------------------------------
ด้วยความปรารถนาดีจาก: ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช. 
สนับสนุนการเรียนรู้: วิจัยก้าวใหม่ วช.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น