10 มกราคม 2558

Info graphic-RIDC


RIDC: Infographic I
-----------------------------------
Part: URL for Service

RIDC: Infographic I
-----------------------------------
Part: URL for Service

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช. มีระบบสารสนเทศคอยให้บริการในรูปแบบสื่อสารสนเทศที่พร้อมให้คุณได้เข้าเยี่ยมชม และเรียนรู้งานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมให้บริการทั้งในรูปแบบสื่อดิจิทัล สืบค้นข้อมูล เพื่อต่อยอดการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยมีระบบให้บริการ ดังนี้
-----------------------------------
- คลังข้อมูลการวิจัย Digital วช.
Digital Research Information Centre (DRIC)
สามารถสืบค้นได้ที่ http://dric.nrct.go.th/
-----------------------------------
- คลังข้อมูลงานวิจัยไทย
Thai National Research Repository (TNRR)
สามารถสืบค้นได้ที่ http://tnrr.in.th/
-----------------------------------
- คลังข้อมูลรายการงานวิจัย
Research Information Repository (RIR) วช.
สามารถสืบค้นได้ที่ http://rir.nrct.go.th/rir/
-----------------------------------
- ระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลงานวิจัยไทย
Information Research and Data Center (IRDC)
เป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานวิจัยที่ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยกับ TNRR
เข้าใช้งานได้ที่ http://irdc.nrct.go.th/irdc/index.php

-----------------------------------
- ระบบสารสนเทศดีโอไอ-ไทยแลนด์
Digital Object Identifier (DOI) ตัวระบุวัตถุดิจิทัลดีโอไอ
สามารถสืบค้นและขอรหัสได้ที่
http://doi.nrct.go.th/
-----------------------------------
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น