15 สิงหาคม 2557

บรรยากาศ พิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ TNRR


เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดพิธีมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย Thai National Research Repository (TNRR) ณ เวที Highlight Stage โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ตราสัญลักษณ์ LOGO TNRR ชนะเลิศ

ผลงานผู้ออกแบบ นายมานะ เอี่ยวบัว

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
บรรยากาศภายในงานพิธีมอบรางวัลฯ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ด้วยการจัดกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ก็ได้สิ้นสุดผลงานการประกวดเป็นที่เรียบร้อย
คลังข้อมูลงานวิจัยไทย หรือ TNRR จะเป็นต้นแบบคลังข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและพร้อมการให้บริการสืบค้น รวมถึงการดำเนินการพัฒนาความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ สังคมงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น

ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทุกท่านที่สนใจ และผู้เข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ฯ ในครั้งนี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประกวดครั้งจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาข้อมูลงานวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์
และเป็นที่สืบค้นสำหรับประชาชน และสาธารณะชนทุกท่าน ขอบคุณครับ/ค่ะ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เว็บไซต์ TNRR.IN.TH

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น