31 สิงหาคม 2557

สถิติคนไทยกับการใช้สื่อดิจิทัลสถิติการใช้งานสื่อดิจิทัล Social Network ในประเทศไทย
           จากสถิติที่ได้รวบรวมเกี่ยวกับการใช้งานสื่อ Social ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ไฟล์ดิจิทัล Multimedia ที่ใช้การสื่อสารในยุคปัจจุบันมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด โดยเฉพาะในประเทศไทยแล้วนั้นจากการวัดสถิติของ We are Social โดยก่อนหน้านี้ประเทศไทยมีการใช้งานสื่อฯ ดังกล่าวประมาณ 17 ล้านคน แต่ในปัจจุบันคาดการณ์แล้วว่ามีผู้ใช้สื่อประมาณ 30 ล้านคน จะเห็นได้ว่า สื่อ Social Network เป็นปัจจัยหลักที่คนไทยใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างชัดเจน
            ด้วยการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีที่ครอบคลุมไปทุกเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชากรทั่วไปล้วนแล้วแต่จะต้องมีเครื่องมืออย่าง Smartphone แทบทุกคน ข่าวสาร บ้านเมือง สื่อบันเทิงต่างๆ จึงจำเป็นที่คนไทยจะก้าวสู่การเรียนรู้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลที่ทันสมัย เมื่อให้เกิดการเรียนรู้  ทันต่อเหตุการณ์ การเข้าถึงสื่อดิจิทัลย่อมต้องมีการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างมากมาย


            สื่อดิจิทัลมัลติมีเดีย ในปัจจุบันก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามความคิดสร้างสรรค์ (creative) การใช้จินตนาการ (Imagination) ในการนำเสนอสื่อเพื่อให้เข้าใจง่าย สื่อสารสะดวก และเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วทุกสถานที่ของผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างลงตัว

            ประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีการใช้สื่อดิจิทัลอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็น Facebook twitter Instragram และอื่นๆ โดยมีสถิติที่เข้าใจง่ายๆ ดังนี้
1.ระดับสถิติของผู้ใช้งาน


              จำนวนประชากรปัจจุบันของไทย 67 ล้านคน อัตราส่วนในเมือง 34 % ชนบท 66% ของประชากรรวม และ 26% ของจำนวนประชากร คือ 17 ล้าน ใช้งาน Internet สำหรับ Social Facebook ประมาณการใช้งานของผู้ใช้อยู่ที่ 36 % หรือ 24 ล้านคนของประชากรไทยใช้งาน Facebook สำหรับเครื่องมือที่ผู้ใช้งานมากที่สุดในการเข้าถึงสื่อ คือ Smartphone คิดเป็น 125% ของเทคโนโลยีที่มีการใช้งาน 84 ล้านเครื่อง

2.ระดับการใช้งาน Internet


             ในแต่ละวันมีผู้ใช้งาน Internet เฉลี่ยผู้ใช้งานต่อวัน 5 ชม. โดยผู้ใช้เทคโนโลยีส่วนใหญ่ Smartphone คิดเป็น 24 % และใช้งานในแต่ละวันเฉลี่ยคิดเป็น 3 ชม. ต่อวันในการใช้งาน 

3. ระดับการใช้งานสื่อ Social Network


             ระดับการใช้งานของสื่อ Social Network คิดเป็น 25 % ของผู้ใช้งานในการสื่อสารข้อมูล โดยใช้งานในแต่ละวันคิดเป็น 3 ชม.ต่อวัน ใช้งานผ่านสื่อ Social Network App ใช้งานมากที่สุด คือ คิดเป็น 50 %

4.ระดับการใช้งาน Smartphone
            ผู้ใช้งานในสื่อดิจิทัลใช้เครื่องมืออย่าง Smartphone คิดเป็นจำนวน 31 % ผู้ใช้งาน ใช้ Smartphone ค้นหาข้อมูล คิดเป็น 95 % ค้นหาสืบค้นสินค้าผลิตภัณฑ์ คิดเป็น 94 %  และซื้อขายออนไลน์คิดเป็น 51 % ของผู้ใช้งาน

5.ระดับผู้ใช้งานผ่านสื่อ App Social Network            การใช้งานในโลก Social Network สถิติของแต่ละ App Social Network ในแต่ละเดือนของการใช้งาน มีดังนี้
5.1 Facebook การใช้งาน คิดเป็น 68 % ในการเข้าใช้งาน
5.2 Google+ คิดเป็น 36 % ในการเข้าใช้งาน
5.3 twitter  คิดเป็น 32 % ในการเข้าใช้งาน
5.4 Instragram คิดเป็น 22 % ในการเข้าใช้งาน
5.5 linkedin คิดเป็น 7 % ในการเข้าใช้งาน
------------------------------------------------------------------------------------------
เห็นได้ชัดว่า Facebook เป็นสื่อกลาง Social Network ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในแต่ละเดือน
 ------------------------------------------------------------------------------------------

Facebook เผยผลวิจัยข้อมูลเชิงลึกภายใต้การดำเนินการสำรวจโดย TNS  เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ Facebook ในประเทศไทย พบว่าคนไทยใช้เวลาบน  Facebook มากยิ่งขึ้น เข้าใช้งานจากสถานที่ต่างๆ หลากหลายขึ้นรวมถึงมีการใช้งานระหว่างกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งวันเพิ่มมากขึ้น โดยเวลาที่ใช้บน Facebook   ในฐานะแพลตฟอร์มคู่ใจสำหรับการค้นหาสิ่งใหม่ๆ สูงกว่าเวลาในการบริโภคสื่ออื่นๆ ทั้งสื่อดิจิตอล นิตยสาร และโทรทัศน์

“คนไทยมีปฏิสัมพันธ์บน Facebook อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการเดินทาง นอกจากนี้ พวกเขายังยินดีที่ได้ค้นพบเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆ เป็นครั้งแรกบน Facebook เช่น ภาพยนตร์และสินค้าต่างๆ” แอร์โรว์ กัวกล่าว
ปัจจุบัน ผู้ซื้อโฆษณามีตัวเลือกมากมายเมื่อต้องการช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มผู้รับ สารเป้าหมาย  Facebook จึงเป็นช่องทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแบรนด์ต่างๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ในการทำการตลาดแบบเฉพาะบุคคลไปยังกลุ่มเป้าหมายของตน

“สิ่งที่คนไทยเห็นบน Facebook ยังมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าเป็นอย่างมาก พวกเขาจะค้นหาคำแนะนำจากเพื่อนหรือคนรู้จักที่ไว้ใจ รวมทั้งศึกษาข้อมูลสินค้าบนเพจของแบรนด์ เมื่อต้องการค้นหาสินค้าใหม่ๆ หรือเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ ข้อมูลเชิงลึกนี้จึงถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการวางกลยุทธ์การตลาด สำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี”
           นอกจากนี้ ในอีก 5 ปีข้างหน้า เราจะเข้าสู่ยุคของ O2O คอมเมิร์ซ (Online-to-Offline) ที่ซึ่งร้อยละ 65 ของธุรกรรมทางการเงินจะเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์และสิ้นสุดลงที่โลกออฟไลน์ ในขณะเดียวกัน Facebook จะมีความสำคัญมากกว่าการเป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างแบรนด์ โดยจะเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซของแบรนด์ ผลการสำรวจของเราพบว่า Facebook ช่วยขับเคลื่อนการนำลูกค้าไปสู่ช่องทางการตลาดอื่นๆ โดยร้อยละ 58 ของยอดสั่งซื้อมาจากการโฆษณาบน Facebook”   พอล ศรีวรกุล กรุ๊ปซีอีโอ บริษัท aCommerce กล่าว
 -------------------------------------------------------------------
ที่มาข้อมูล http://academy.edge-asia.com
               มติชนออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น