15 กรกฎาคม 2557

Windows 9


ระบบปฏิบัติการใหม่ Windows 9
รองรับการทำงานสนับสนุนการใช้ดีไซน์ Metro UI บนหน้า Start Screen จาก Windows 8 แต่จะพัฒนาให้มาอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่ง แต่ยังไม่ละทิ้งหน้า Start Screen เพื่อให้ผู้ใช้มีคุ้นเคยและมีความรู้สึกที่ดีมากขึ้นในเข้าถึงแอพพลิเคชันที่ต้องการด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น