18 พฤษภาคม 2557

รอบรู้เรื่อง อัคคีภัย


         ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ไฟ มีส่วนสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ที่เป็นปัจจัยต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ธรรมชาติ และทุกสรรพสิ่ง ที่ต้องพึ่งพาการใช้พลังงาน เช่น การหุ่งต้ม การให้ความอบอุ่น การให้แสงสว่าง และผลิตสิ่งต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรา แต่พลังงานของไฟนั้นมาจากแหล่งที่มาต่างกันจากคุณสมบัติของการกำเนิดไฟ แหล่งที่มาของไฟแต่ละที่ย่อมเป็นส่วนสำคัญที่ควรเรียนรู้และเข้าใจ เพราะว่าไฟนั้นแม้จะให้คุณประโยชน์มากมาย แต่ก็ให้โทษอย่างมหาศาลด้วยเช่นกัน หากเรามีการเรียนรู้และเข้าใจแหล่งที่มาของไฟ เรียนรู้กับความเข้าใจเกี่ยวกับไฟเท่าไร เราก็สามารถที่จะอยู่กับพลังงานไฟ ได้ถูกต้อง สามารถที่จะป้องกัน และแก้ไขได้ถูกวิธีสำหรับความรู้ในครั้งนี้ จะขออธิบายเกี่ยวกับแหล่งที่มาของไฟ ว่าไฟนั้นมีกี่ประเภท และประเภทใดที่อันตรายที่สุด

เชื่อเพลิงไฟ สารที่ก่อให้เกิดพลังงานในปัจจุบันแบ่งออกได้ 4 ประเภท ตามหลักสากล คือ
1. ประเภท A

2. ประเภท B

3. ประเภท C

4. ประเภท D

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
คุณสมบัติแต่ละประเภทของไฟ แตกต่างกัน หากเกิดประกายไฟจากวัสดุ หรือสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะมีวิธีแก้ไขที่ต่างกัน ของแต่ละประเภทในการดับไฟ สิ่งสำคัญคือ ควรไม่ประมาท มีสติในการดับไฟ ดังนั้นเมื่อรู้ว่าสิ่งนั้นคือสิ่งใดที่ทำให้เกิดประกาย เราก็จะรู้วิธีแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ดังนี้
-ประเภท A  การลดความร้อน (Cooling) โดยใช้น้ำ
-ประเภท B  กำจัดออกซิเจน ทำให้อับอากาศ โดยคลุมดับ ใช้ผงเคมีแห้งใช้ฟองโฟมคลุม
-ประเภท C ตัดกระแสไฟฟ้า แล้วจึงใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือน้ำยาเหลวระเหยที่ไม่มี CFCไล่ออกซิเจนออกไป
-ประเภท D การทำให้อับอากาศ  หรือใช้สารเคมีเฉพาะ (ห้ามใช้น้ำเป็นอันขาด) ซึ่งต้องศึกษาหาข้อมูลแต่ละชนิดของสารเคมีหรือโลหะนั้นๆ  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fire: Part 2 ------> Coming Up Next.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น