06 กันยายน 2556


Geographic Information System

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.)
เปิดให้บริการแล้ว เกี่ยวกับระบบค้นหาข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ได้จัดทำเป็นผลงาน เผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยโดยแบ่งเป็นภูมิภาคต่างๆ เพื่อค้นหาแหล่งข้อมูลสำคัญ เพื่อต่อยอด และส่งเสริมความรู้สำหรับผู้ที่สนใจต่อไป 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
สามารถใช้บริการได้ที่ GIS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"ค้นหาข้อมูลงานวิจัย ค้นหาได้ไว GIS"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น