16 สิงหาคม 2556

รวบรวมโครงการประชุม คลังข้อมูลงานวิจัยไทย Thai National Research Repository (TNRR) 3 ภูมิภาค


รวบรวมการประชุมโครงการ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย 3 ภูมิภาค 


ภาคใต้ : จ.ภูเก็ต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.ขอนแก่น

ภาคเหนือ : จ.เชียงใหม่

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย
พัฒนางานวิจัยไทย  สู่ความเป็นศูนย์กลางงานวิจัยแห่งประเทศ
---------------------------------------

ดำเนินการประชาสัมพันธ์
โดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย 
และ วิจัยก้าวใหม่ วช.
--------------------------------------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น