09 สิงหาคม 2556

ประชาสัมพันธ์ 
------------------------------
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.)
ขยายเวลาครั้งที่ 2 เนื่องจากได้มีหน่วยงานต่างๆ มาขอรับบริจาคเป็นจำนวนมาก ทาง ศูนย์สารสนเทศการวิจัยขอเพิ่มเวลาขอรับบริจาคต่อไปอีกนะครับ จนถึง 30 กันยายน 2556
-----------------------------
มีวัตถุประสงค์ที่จะบริจาคหนังสือวิทยานิพนธ์ เป็นจำนวนมาก ณ อาคาร วช.6
หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะขอรับบริจาคสามารถติดต่อขอรับได้ ตั้งแต่
บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2556
-----------------------------
ขยายเวลาครั้งที่ 1 ทาง ศสจ. ขอขยายเวลาเป็น 15 กันยายน 2556
-----------------------------
สามารถติดต่อขอรับบริจาคได้ที่
- คุณจีรพรรณ แย้มประภารัตน์  โทรศัพท์ 0 2561 2445  ต่อ 478, 537 หรื อ081-922-9552- คุณไขแสง พุฒชูชื่น โทรศัพท์ 0 2561 3266 --------------------------------------------------
หมายเหตุ : สำหรับหน่วยงานใดที่ได้ติดต่อดำเนินการขอรับบริจาค แต่ไม่ได้มารับหนังสือดังกล่าวตามเวลาที่กำหนดไว้ ทาง ศสจ. ขอสละสิทธิ์ให้กับผู้ที่มาติดต่อขอรับบริจาค โดยหน่วยงานอื่นต่อไป เนื่องจากจำนวนหนังสือวิทยานิพนธ์มีจำนวนมาก ต้องการปรับส่วนสถานที่ให้มีความเรียบร้อย  และทาง อาคาร วช. 6 ศสจ. กำลังปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร จึงขอเรียนให้ทราบทั่วกัน
--------------------------------------------------
ติดต่อได้ในวัน เวลาราชการ
--------------------------------------------------
อีกหนึ่งบริการที่ ศสจ. ได้เปิดแล้ววันนี้ DRIC PhaseII
------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น