08 กรกฎาคม 2556

โครงการประชุมวิชาการ สลช. ครั้งที่ 3

  

ผู้ประสงค์จะนำเสนอผลงานให้ส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 และผู้เข้าร่วมประชุม 
กรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 โครงการประชุมวิชาการฯ จัดขึ้นใน วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2556
------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดได้ที่ :
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

download แบบฟอร์ม/รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://labanimals.nrct.go.th  
e-mail : admin@labanimals.net | เบอร์โทรศัพท์ : 02-561-0384 โทรสาร 02-561-0578
------------------------------------------------------------------

1 ความคิดเห็น: