12 พฤษภาคม 2556

Kate's Adventure Trip

'

การผจญภัยของเคท Kates Adventure Trip
"เรื่องกล้วยๆ ก็รวยได้"
----------------------------------------------
       สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป ได้จัดทำภาพยนต์ Animation ที่ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของ การผจญภัยของเคท "เรื่องกล้วยๆก็รวยได้" ที่จะช่วยให้เข้าใจระบบการเกษตรแบบใหม่เพื่อการพัฒนาธุรกิจ และมาตรฐานการผลิตเพื่อการส่งออก เป็นธุรกิจของคนไทยอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความสนใจในตลาดโลก โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1  ฝรั่งรักกล้วยตาก
ตอนที่ 2  ปลูกเป็นไม่ใช่แค่ปลูกได้
ตอนที่ 3  อะไรที่มากับกล้วย
ตอนที่ 4  คุณภาพต้องมาก่อน
ตอนที่ 5  มองไกล สุขยาว
       ข้อมูลดีๆ ที่ถ่ายทอดผ่านสื่อ Animation Social Network เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เข้าใจง่ายและส่งเสริมการเกษตรแบบใหม่อย่างทั่วถึง
-------------------------------------------------------
ที่มาข้อมูล และ Animation ประกอบ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
-------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น