22 พฤษภาคม 2556

แนะนำหนังสือน่าอ่านประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖

               เหตุผลของธรรมชาติ
               เคยสงสัยไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่เห็นอยู่รอบๆ ตัวเราทุกวันนี้ มันมีที่มาที่ไปอย่างไร เรารู้ว่าในโลกนี้มันน่าจะมีเหตุปัจจัยบางอย่างในอดีตที่ทำให้สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ กลายมาเป็นอย่างที่มันเป็นทุกวันนี้ ถึงเวลาที่เราต้องออกเดินทางกันแล้ว พร้อมหรือยังครับ เรากำลังได้ไปดูว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในโลกรวมทั้งร่างกายของเรานั้นมันมีเหตุที่มาสุดมหัศจรรย์เพียงใด

               บทกล่าวนำส่วนหนึ่งของหนังสือที่ตีพิมพ์ครั้งที่ 4 และเป็นหนังสือภาคต่อของหนังสือ Best Seller "เรื่องเล่าจากร่างกาย"
               โดยคุณหมอ ชัชพล เกียรติขจรธาดา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การโกหก หรืออมุสาวาท
      ตามคำสอนของพระพุทธศาสนานั้น หมายถึงโกหกเพื่อทำลาย
ประโยชน์ของผู้อื่น หรือว่าเพื่อให้ผู้อื่นหายนะ 
      ฉะนั้นแม้การโกหกเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือเพื่ออทำให้ผู้อื่นสบายใจก็ยังเป็นการโกหก จึงมีโทษหรือบาป แต่เนื่องจากมิใช่โกหก เพื่อทำลายผู้อื่นจึงเป็นการโกหกไม่สมบูรณ์ หรือครบถ้วนตามลักษณะของการโกหกจึงมีโทษน้อย"

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จดหมายเหตุประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๔
   ด้วย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำขึ้นเป็นเอกสารอ้างอิงเพื่ออำนวยประโยชน์แก่นักจดหมายเหตุ นักวิชาการนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง ซึ่งนอกจากแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์หนึ่งไปสู่อีกเหตุการณ์หนึ่งแล้ว ยังเชื่อมโยงไปสู่องค์ความรู้อื่นๆ ที่ร่วมสมัยกันอันถือเป็นรากฐานองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ร่วมสมัย และถือเป็นบทเรียนที่นำไปสู่การเรียนรู้เกิดความเข้าใจในการกระทำต่างๆ ที่ผ่านมา และนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาประเทศชาติอย่างถูกต้องด้วยวุฒิปัญญา

 
เรื่องราวที่จัดเก็บเป็นรูปเล่มตลอดทั้งปี ๒๕๕๔ 
จัดทำโดย กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
              กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย ห้องสมุดงานวิจัย วช.
หนังสือให้บริการเฉพาะชาว วช. เท่านั้น 
แต่สำหรับผู้ใช้ทั่วไปหรือบุคคลภายนอก ต้องอดใจรอหน่อยนะครับ
ในอนาคตทางห้องสมุดงานวิจัย จะดำเนินการต่อไป แล้วจะรีบแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น