01 มีนาคม 2556

กลุ่มที่ 6 นักสารสนเทศ 2.0-3.0


ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยทรินิตี้ กรุงดับบลิน ประเทศไอร์แลนด์
(ห้องสมุดที่สวยที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก)


ห้องสมุดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1592 และเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในไอร์แลนด์  ปัจจุบันมีการเก็บหนังสือจำนวน 5 ล้านเล่ม ประกอบด้วยวารสาร ต้นฉบับ แผนที่และงานดนตรี  สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาทางวิชาการกว่า 400 ปี ต้นฉบับที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ The Book of Kells และ The Book of Durrow ถูกนำเสนอโดย Henry Jones ซึ่งเป็นบิชอปแห่ง Meath และอดีตรองอธิการบดีในปี ค.ศ. 1660 คอลเล็คชั่นพิเศษอื่นๆ คือ Ussher ในปี ค.ศ. 1661 และ Fagel ในปี ค.ศ. 1802  ประกอบกับห้องสมุดได้รับสิทธิพิเศษการฝากถูกต้องตามกฎหมายในปี ค.ศ. 1801 และรับสำเนาสิ่งตีพิมพ์ในอังกฤษและไอร์แลนด์

ห้องสมุดสนับสนุนความต้องการด้านการเรียนรู้และการวิจัยทั่วทุกสาขาของวิทยาลัย เป็นห้องสมุดด้านการวิจัยที่สำคัญซึ่งมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ให้บริการบุคคลภายนอกและสถาบันต่างๆ อย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการให้ข้อมูล และงานนิทรรศการต้นฉบับและสิ่งมีค่าอื่นๆ ดึงดูดผู้เข้าชมจำนวนนับแสนคนในแต่ละปีเพื่อมาเข้าชมห้องสมุดอันเก่าแก่แห่งนี้
อย่างไรก็ตาม สถาบันสมัยโบราณอันยิ่งใหญ่นี้ได้คิดริเริ่มวิธีการที่ทันสมัยในการค้นพบทรัพยากรและการพัฒนาการสอน การเรียนรู้และกระบวนการวิจัย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น