02 มีนาคม 2556

หนังสือสร้างลูกขั้นเทพ

กลุ่มที่ 3 นักสารสนเทศ 2.0-3.0
สร้างลูกขั้นเทพ      พ่อแม่ทุกคนย่อมปรารถนาให้ลูกของตนเติบโตมาอย่างสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายหรือความสำเร็จในชีวิตได้ตามที่ต้องการ
       อย่างไรก็ตามหนทางสู่ความสำเร็จดังกล่าวนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงชั่วข้ามคืนหรือเพียงแต่ปาฏิหารย์ หรือโชคช่วยเท่านั้น แต่หากเกิดจากการหมั่นฝึกฝนหากเพียรพยายามโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน “ทักษะ” ชีวิตบางประการที่นับเป็นรากฐานสำคัญอันนำมาชึ่งความสุขความสำเร็จในชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

          โดยหนังสือเล่มนี้ได้จำแนกถึงกลุ่มทักษะ หมวด ที่พ่อแม่ควรให้ลูกได้รับการฝึกฝนจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญ อันได้แก่ หมวดการสร้างสุขในชีวิต หมวดการสร้างปัญญา หมวดการเอาตัวรอดและการแก้ปัญหาในชีวิตและท้ายสุดคือหมวดการระวังภัยต่าง ๆ
            คำว่า “ทักษะ” นั้นหมายถึงการได้เรียนรู้และฝึกฝนซ้ำๆ จนเกิดเป็นความชำนาญและความเคยชิน การฝึกทักษะทั้งสี่กลุ่มแก่ลูกนั้น จึงต้องอาศัยความอดทนพากเพียรของพ่อแม่ในการ อบรมสั่งสอน ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจกินเวลานานจนกว่าทักษะดังกล่าวจะเกิดขึ้นเป็นจริง และฝังแน่นในชีวิตลูกรักของเรา ซึ่งนับเป็นความคุ้มค่าแก่การลงทุนในระยะยาวของพ่อแม่ที่รักและปรารถนาดีต่อลูกทุกคน

ขอบคุณที่มา : หนังสือ สร้างลูกขั้นเทพ
โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ6 มีนาคม 2556 00:53

    พ่อ แม่ รังสรรค์สิ่งดีๆให้ลูกเสมอ

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ6 มีนาคม 2556 21:55

    พ่อแม่ย่อมอยากเห็นลูกได้ดีและประสบความสำเร็จ

    ตอบลบ