28 กุมภาพันธ์ 2556

กลุ่มที่ 5 นักสารสนเทศ 2.0-3.0
สุขกาย สุขใจ ได้อย่างไร             เงินทองเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต เป็นปัจจัยหนึ่งของการแสวงหาความสุขก็จริง แต่บางครั้งการมีเงินมาก ๆ ก็เหมือนดาบ 2 คม ถ้าไม่รู้จักใช้ก็ทำให้ชีวิตเป็นทุกข์ได้เหมือนกันตามหลักพระพุทธศาสนาเราทุกคนมีโอกาสเท่ากันที่จะมีความสุขได้ เพราะความสุขตามที่พระพุทธเจ้าสอนนั้น เป็นความสุขเกิดจากความสันโดษ คือยินดีในสิ่งที่ได้ พอใจในสิ่งที่มี ไม่คิดเบียดเบียนคนอื่น ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัว

นอกเหนือจากปัจจัย 4 แล้ว สิ่งจำเป็นพื้นฐานของร่างกายมนุษย์ มีอยู่ด้วยกัน 5 ข้อ คือ
1. การมีเพื่อนและมีความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง ท่านบอกว่าหากไม่มีเพื่อนที่ดี อยู่คนเดียวดีกว่า
2. การที่ร่างกายได้เคลื่อนไหวอยู่เป็นนิจ เป็นปัจจัยของความสุขกายสุขใจ  เช่น การเดิน การเต้นรำ การออกกำลังกาย
3. การเป็นคนช่างสังเกตุ การสังเกตุหมายถึงการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายในจิตใจของเราเอง โดยอาศัยประสาทสัมผัส ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ
4. การเรียนรู้อยู่เสมอ การศึกษาเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่จำเป็นต้องเรียนในระบบการศึกษาเท่านั้น
5. การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น พุทธศาสนากล่าวถึงอานิสงส์ของการให้คือ ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้ หรือ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักทุกคนจะมีฐานะอย่างไรก็สามารถเป็นผู้ให้ได้เสมอ

"ความสุขเป็นรางวัลแห่งชีวิต ความทุกข์เป็นโอกาสทองในการสร้างบารมี อดได้ ทนได้ รอได้ ด้วยใจดี เป็นบันไดก้าวไปสู่นิพพาน"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น