28 กุมภาพันธ์ 2556

กลุ่มที่ 5 นักสารสนเทศ 2.0-3.0
ญี่ปุ่นยังคงนิยมใช้เครื่องโทรสาร                  ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องหุ่นยนต์และรถไฟความเร็วสูงที่สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วมากกว่าไมล์ต่อชั่วโมงขึ้นไปและมีเทคโนโลยีการส่งข้อมูลความเร็วสูงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่ชาวญี่ปุ่นยังคงนิยมใช้เทคโนโลยีที่พัฒนามาก่อนอินเทอร์เน็ต คือ เครื่องโทรสาร ซึ่งภาคธุรกิจมีการใช้เครื่องโทรสารจำนวน 100 เปอร์เซ็นต์และครัวเรือนใช้ถึง 45 เปอร์เซ็นต์ ในภาครัฐนิยมใช้เครื่องโทรสารเพราะสามารถใช้ตราปั๊มชื่อได้( hanko ) ส่วนภาคธุรกิจ เช่น บริษัทต่างๆ และลูกค้าธนาคารให้ความไว้วางใจเครื่องโทรสารมากกว่าเพราะลูกค้ายังกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบอินเทอร์เน็ต 

                Yuichiro Sugahara เจ้าของร้านอาหารข้าวกล่องเคยรับการสั่งอาหารทางออนไลน์แต่ยอดสั่งสินค้าตกฮวบ เนื่องจากผู้ซื้อนิยมสั่งอาหารโดยใช้เครื่องโทรสาร รายการอาหารที่ได้จากเครื่องโทรสารให้ความรู้สึกที่ดีและมีความชัดเจนในวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภายหลังการเกิดแผ่นดินไหวและซึนามิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นในปี พ.ศ.2554 สินค้าที่ขายดีที่สุดชนิดหนึ่งคือ เครื่องโทรสารที่ใช้แบตเตอรี่ซึ่งสามารถทำงานได้แม้ขณะเกิดภัยภิบัติ นอกจากนี้ชาวญี่ปุ่นยังนิยมใช้เครื่องคิดเลข, วิทยุพกพาขนาดเล็ก( walkman ) อีกด้วย
MARTIN FACKLER. 2556 . In High – Tech Japan, the Fax Machines Roll On. (ออนไลน์). The New York Times : http://www.nytimes.com/2013/02/14/world/asia/in-japan-the-fax-machine-is-anything-but-a-relic.html?. 15 กุมภาพันธ์ 2556ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น